Stručná charakteristika + Domy


Drowové

Drowi jsou horší příbuzní elfů. Kdysi žili v lesích spolu s ostatními elfy, ale spojení s temnými silami je odvrhly ze světla. Elfové a ostatní rasy později s drowy válčili a zahnali je do podzemí. Elfští kouzelníci prokleli drowy, aby se temnost jejich srdcí ukazovala i na jejich tělech. Proto mají drowi, bez výjimky, stále kůži černou jako uhlí. Drowové nejsou hodná, ani obyčejná rasa, jsou hrubí, krutí a zlí. Slouží temným silám a v jejich posláních jsou velmi škodolibí a nemají žádný odpor ke zradám. Proto jsou také drowové ostatními rasami nenáviděni. Fyzicky se drowi podobají elfům a jsou obdařeni stejnými fyzickými i duševními schopnostmi a slabinami jako oni. Jsou však menší než jejich povrchoví bratranci - zřídka dosahují výšky 4 stop a 6 palců , průměrně mají výšku 4 stopy. Mají také bílé vlasy, ale ty jim postupně s věkem černají.


Dům Teken'duis

Dříve než si kdokoliv pamatuje, byla smrt zájmem všech ras Království... a proč by neměla? Každý dříve nebo později zemře. Mnoho lidí zkoumá smrt ale nikdo ji nezkoumá víc, než drowí Dům Teken'duis. Po tisíciletí od založení tohoto domu pokračuje jejich výzkum a učí se víc a víc o „Smrti“. Toto začalo tehdy, když se Kluenh Teken'duis, první představená domu pokoušela naučit způsob, jak kontrolovat smrt. Toto vedlo její potřebu donutit její děti k většímu magickému a alchymistickému snažení najít nesmrtelnost. Do dnešního dne pokračuje tradice domu Teken'duis v učení všeho o smrti, což všichni považují za nutné. To neznamená, že dům Tek a jeho následovníci vypadají jako stereotypní smrtí-posedlíci s kostmi a lebkami poházenými všude okolo, požíráním vnitřností apod. Naopak, po tolika výzkumech dělají velice málo s tělesnou schránkou, přišli totž k závěru, že mají jen jedinou a ta není po smrti více důležitá. Oblékají se dobře a jejich domy jsou zdobené dle starých návrhů. Co znají, a znají to dobře, je smrt samotná a její vykonávání. Není pochyb, že jestli někdo někdy najde způsob, jak ovládat smrt, bude to dům Teken'duis.

Dům Fey-branche

Dům Fey-branche se nezajímá ani o úsilí žít věčně, tak jako zbabělci z Domu Teken, ani o tajemství a plížení jako slaboši v Dyrru. Fey poznal, v čem spočívá pravá síla - v moci. Využívá své početné kontaky a přisluhovače z jiných dimenzí a silou pokoří cokoliv, co mu zkříží cestu. Bojovníci domu jsou posíleni dary od Pit fiendů a v jejich řady posilují nesčené legie devíti pekel. tento dům se rovněž stal středem zájmu všech stvoření z jiných sfér a mnoho polobožksých bytostí se tam zastavuje za zábavou a rozptýlením, často zanechávajíce mocné dary a nabídky služeb. Vědí totiž, co to znamený, urazit velmi mocný dům. Ačkoliv šlechtici mlčí, šeptá se, že existuje další část domu v jiné dimenzi, kde se odehrávají velice podivné experimenty. Hluboko pod domem jsou prostory, jejichž jediným účelem je nasávat energii z ostatních sfér pro účely Feye. Rovněž se povídá, že hluboko, v srdci domu leží brána do Síně Vládců, ve které je průchod do temné sféry, jež zvána jest Triádou temnoty.

Dům Agrach'dyrr

Proč nenechat Fey-branche v zápase s jeho překážkami? Nakonec budou stejně těmi slabými. A proč nenechat Tekken'duis zaplétat se se smrtí? Nikdo nemůže žít, když jsou jeho kusy rozházeny do všech koutů světa. Každý drow vyrůstající mezi zdmi Dyrru je seznamován s mocí intrik a informací a každý člen dokáže používat tyhle dvě věci, jako yb to byly skutečné zbraně. Děti Dyrru se baví hádankami a stále si hrají na špíóny, což je vynikajícím tréninkem do budoucnosti. Navíc díky proměňujícím se pavoukům, kterých jsou v domě tucty mohou Dyrrové jít kamkoliv a vidět cokoliv. Ve skutečnosti si někteří drowové vyvinuli jisté pouto s pavouky, což je známkou zvláštních schopností a prestiže.