Černobílo

Nejprve stručná historie:

Prohlíželi jste si někdy černobílé fotografie nebo jste se koukali na staré černobílé filmy? Napadlo vás, jak jsou krásné? Pochopitelně. Barvy totiž kazí vizuální zážitek. Na černobílých fotografiích víc pracuje lidské fantazie a člověk si tak může fotku mnohem víc vychutnat Barvy ale nekazí jen vizuální požitek, ale i celý svět! Již není tajemstvím, ze tohle fluidum nazývané barevnou paletou je zkáza lidstva. Lidé se soustředí spíše na vnější vzhled a rozlišují barvy. Stačí se podívat na rasismus. Nebýt barev, tak žádný rasismus neexistuje. Nezoufejte ale, svět sice ovládají barvy, jenže ne na dlouho. Několik lidí si již uvědomilo nebezpečnost prvku zvaného barvy a založilo odboj. Je jím organizace ČB - Černobílí.

Velmi dobře si uvědomujeme, že věk barevných je u konce a co nevidět nastane Apokalypsa (vidíme to asi tak na středu). Nemusím snad dodávat, že to bude černobílá apokalypsa ve které zahyne převážná většina RGB (red, green, blue -základní paleta barev =>"Barevní") jejich záhuba ale nebude tím posledním, poté přijdou do barevného pekla, kde teprve poznají, zač je toho loket (budiž jim země lehká). My černobílí tuto apokalypsu přežijeme a to pro důvod nikoliv menší, než abychom pak mohli ovládnout svět. Přesně tak, naše vize černobílého světa se již brzo stane skutečností (ale světem nekončíme, v plánu je černobílá sluneční soustava, galaxie a posléze CELÝ VESMÍR (+přilehlé a paralelní vesmíry)). Možná se vám to zdá přehnané, ale my se opovažujeme tvrdit, že i bůh je černobílý (sice ještě nevíme, zdali skutečně je nebo který z nich je ten pravý, ale černobílý je určitě). Abych nezapomněl, při apokalypse samozřejmě nevymřou všichni barevní (není to ale krásná analogie s dinosaury? ). Z těch smolařů, kteří přežijí (a budou to hlavně ti, ke kterým se naše ČB varování nedostalo), se stanou pomocníci (ekvivalent otroka). Tito budou pracovat pro prosperitu ČB Říše.

Mám za to, že jsem vám již dostatečně nastínil budoucí vývoj se jeho klady a zápory, přistoupím tedy k podmínkám, po jejichž splnění se můžete směle přidat k ČB:

1. Náchylnost k pesimistickému optimismu, optimistickému pesimismu či jejich dalším odrůdám společně s realismem (realistickopesimistický optimista apod.)
2. Oblíbené "barvy": černá, bílá, povolena stupnice šedi
3. Hluboké a upřímné přesvědčení o správnosti naší věci
4. smíření se s vládou na nějaké méně významnější planetce (resp. ostrově, provincii atd.
5. Nenávist (či alespoň pohrdání) ostatními barvami (bez výjimek)
atd..

Splněním těchto podmínek a po konzultaci s některým z nás se člověk zříká barev a stává se černobílým, čímž je částečně chráněn před okolním barevným (RGB) světem. Jak odolným je, to závisí na síle jeho vnitřního Černobílého pohledu, kterým na svět (a barvy obecně) nazírá.

Zatím se můžete přidat takhle: občas se vyskytovat na Xku ,nejlépe v místnosti U Gandalfa (kde se nepravidelně schází vedení ČB) popřípadě na fóru této místnosti či na speciálním ČB fóru ( Xforum/Lidé a vztahy/Lidé společnost a vztahy/CB-černobílá aneb taky pohled na svět),kde je ale nutná černobílá ikonka; popřípadě konzultací s jedním z nás (viz dříve) a hlavně hájením Černobílé

Některé další zásady a rady: Obrana před barevnými (protože někteří lidé jsou stále zaslepení barvami a z jejichž strany se setkáte s opovržením, ne všichni si totiž uvědomují svůj konec a přidávají se k ČB): Nejlepší obranou je útok, ale buďme lidé (popř. jiní tvoreškové) a chovejme se tak...